Panel górny zawiera podstawowe narzędzia potrzebne do edycji i szybkiego tworzenia kwestionariusza. Zawiera większość elementów zawartych w menu gónym, umożliwiając szybszy do nich dostęp.

Korzystając z dostępnych narzędzi zawartych w panelu użytkownik może:

 • utworzyć nowy projekt (NOWY PROJEKT )
 • wczytać wcześniej utworzony projekt z pliku (OTWÓRZ PROJEKT )
 • zapisać wprowadzone zmiany do pliku (ZAPISZ CTRL+S)

 • wydrukować strukturę projektu (DRUKUJ )

 • skorzystać z opcji edycji wytnij (WYTNIJ CTRL+X), kopiuj zawartość do schowka (KOPIUJ CTRL+C) oraz wklej zawartość przechowywaną w schowku (WKLEJ CTRL+V)

 • zaimportować kwestionariusz przechowywany na serwerze (IMPORTOWANIE KWESTIONARIUSZA Z SERWERA ) oraz eksportować (EKSPORT KWESTIONARIUSZA NA SERWER ) kwestionariusz na serwer

 • poruszanie się pomiędzy ekranami: wstecz (POPRZEDNI CTRL+UP) oraz dalej/następny ekran (NASTĘPNY CTRL+DOWN)

 • uruchomić pomoc programu Questionnaire Designer ()

 • zdefiniować kolor czcionki () lub kolor tła obiektu znajdującego się na ekranie ()

 • na cały ekran edycji można nałożyć siatkę, ułatwiającą pozycjonowanie obiektów, gdzie dostosowanie gęstości „oczek” dokonuje się za pomocą ikon ()

 • dostosowania wymiarów kilku zaznaczonych obiektów
  • Jednakowy rozmiar ()
  • Jednakową szerokość ()
  • Jednakową wysokość ()
  • Jednakowa pozycja X ()
  • Jednakowa pozycja Y ()

 • pogrubić czcionkę (), podkreślić tekst () oraz pochylić napis ()
 • zdefiniować inny krój czcionki oraz jej wielkość ()

 • określić akapit (domyślnie do lewej , wyśrodkowany , do prawej )

 • ustawić obiekty w przypadku jeżeli na siebie nachodzą (na wierzchu lub pod spodem )

 • wstawić obrazek ()
 • wstawić film lub nagranie z użyciem kontrolki Windows Media Player ()
 • wstawić film lub nagranie z użyciem kontrolki JW Player ()
 • dodać obiekt flash ()
 • wstawić obiekt 3D ()
 • wywołać edycję właściwości aktualnego ekranu ()

 • wywołać okno skryptu (ALT + S )
 • dodać labelkę pytania ()

 • zmienić wersję językową kwestionariusza ()