Questionnaire Designer w systemie CADAS to bardzo rozbudowany i przyjazny dla użytkownika moduł aplikacji. Aplikacja jest przeznaczona do tworzenia projektów/kwestionariuszy lokalnie (bez połączenia z serwerem). Użytkownik ma do dyspozycji szereg elementów, funkcji, umożliwiających sprawne tworzenie różnych pytań (wg wymagań).

Panel główny zawiera zestaw narzędzi przeznaczonych do tworzenia/edycji właściwości projektów/kwestionariuszy. Użytkownik ma do dyspozycji szereg opcji, ustawień, poprzez które ma możliwość dostosowania poszczególnych elementów znajdujących się na ekranie: począwszy od narzędzi edycyjnych (tekst, wielkość elementów, etc), aż do ustawień modyfikujących kwestionariusz.

W lewej części ekranu umieszczona będzie lista utworzonych ekranów. Użytkownik ma możliwość dokonywania podglądu i operacji na całych ekranach. Na liście ekranów umieszczone są ich nazwy i identyfikatory (generowane automatycznie).

Po prawej stronie znajdują się wszystkie możliwe typy pytań, które umożliwiają szybkie i sprawne tworzenie potrzebnych pytań.

W środkowym oknie, użytkownik ma możliwość edycji poszczególnych obiektów, które będą widoczne dla ankietera. Może również zaprogramować filtry, które będą prowadziły respondenta przez projekt.