Aplikację Questionnaire Designer uruchamia się klikając w Start/CADAS/Questionnaire Designer.

Program służy do szybkiego i efektywnego przygotowania kwestionariusza dla ankieterów w wersji elektronicznej. Nie wymaga połączenia bezpośrednio z serwerem. Umożliwia przygotowanie skryptu, niezależnie od miejsca, w którym może znajdować się programista.

Można również skorzystać z pliku 'Pomoc Edytor Kwestionariuszy', w celu dokładnego zapoznania się z funkcjonowaniem aplikacji.