W celu rozpoczęcia aktualizacji, należy w menu głównym wybrać Plik, następnie Aktualizacja wersji.

Zostanie wywołany automatyczny moduł aktualizacji. Umożliwia zaktualizowanie programu poprzez synchronizację z wybranym serwerem.

Po wskazaniu opcji, wyświetli się zapytanie:

Wskazanie No spowoduje przerwanie procesu aktualizacji. Wybranie Yes wywoła okno logowania. Jeśli użytkownik jest aktualnie zalogowany rozpocznie się proces pobierania danych i aktualizacji.

Pliki pobrane z serwera zostaną wgrane na dysk. Po uaktualnieniu danych będzie wymagane przeładowanie programu (wskazanie OK spowoduje zamknięcie programu).

Po ponownym uruchomieniu Questionnaire Designer, użytkownik będzie miał do dyspozycji najnowsze elementy/funkcjonalność programu.

Zawsze należy zadbać o to aby pracować na tej samej wersji oprogramowania jaka jest zainstalowana na serwerze. W przypadku aktualizacji serwera proces aktualizacji często jest wymuszany automatycznie.