Instrukcja obsługi edytora QET - interfejsu graficznego, w którym odbywa się kodowanie kwestionariuszy.

System pozwala na przygotowanie merytoryczne treści badania, testowanie poprawności kwestionariusza, kontrolę postępów realizacji w czasie rzeczywistym. Jako że częściowe wyniki dostępne są już od momentu przeprowadzeni pierwszego wywiadu stworzone są możliwość wstępnej analizy danych i szybkiego wprowadzania niezbędnych zmian.

Rozbudowany język skryptowy, umożliwia korzystanie z dołączonych plików, baz danych oraz zewnętrznych języków programowania.

Opis aplikacji

 • Wspólny edytor dla wszystkich technik badań terenowych
 • Graficzny tryb edycji, zsynchronizowny z trybem batch-mode (m.in. do masowej edycji ciągu znaków – np. marki produktu - jednocześnie w całym projekcie)
 • Bogaty zestaw powszechnie używanych wzorców pytań sondażowych
 • Wbudowane procedury CONJOINT (ChoiceBase, MaxDiff)
 • Obsługa metod specjalnych (BPTO, DELPHI)
 • Wielopoziomowe (również piętrowo zagnieżdżone) rotacje i randomizacje, pytań, rozdziałów, bloków omnibusowych itp.) ustawiane wprost na drzewie pytań - poza zapisem skryptu
 • Dowolna aranżacja sposobu wyświetlania, rotowania, blokowania pozycji i randomizowania kolejności wszystkich lub dowolnie wybranych itemów skal, kafeterii i podpytań
 • Intuicyjna składania, z wybitnie uproszczoną interpunkcją
 • Seryjne procedury wykonywane w pętli (powtarzane na dowolnie definiowanym zestawie pytań, bez konieczności ich indywidualnego skryptowania)
 • Nieskrępowany routing oraz warunkowe wyświetlanie obiektów i treści
 • Dowolna manipulacja rozmieszczeniem treści na ekranach
 • Szablony wyglądu kwestionariuszy z łatwą modyfikacją
 • Ergonomia nawigacji i czynności edycyjnych (edytowalne drzewo zawartości, inteligentne wklejanie ze schowka)
 • Automatyczna renumeracja
 • Automatyczne sprawdzanie poprawności składni z lokalizacją błędu
 • Generowanie do celów kontroli pliku WORD lub PDF zawierającego treść kwestionariusza wraz z oskryptowaniem poszczególnych elementów.
 • Generowanie testowych zbiorów wynikowych (wirtualny ankieter)
 • Edytowanie formatki key-punching