W zakładce Ustawienia definiujemy podstawowe parametry przeglądarki - nazwę projektu, format prezentowanych danych oraz liczbę pomiarów, które obejmować będzie przeglądarka. Dodatkowo można utworzyć konto, z którego będą wysyłane wiadomości do poszczególnych użytkowników strony internetowej.

W kolumnie Pokazuj min/max można wybrać sposób, w jaki zaprezentowany zostanie uzyskany rezultat. Jeżeli wybrana zostanie ta opcja, oprócz procentowego wyniku, wyświetli się również liczba zdobytych punktów oraz maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania.

Poniżej przykład: Pierwsze zdjęcie pokazuje tylko wynik procentowy, natomiast na drugim zdjęciu są również punkty min/max.

po wybraniu tej opcji w przeglądarce w zakładce "Punkty kontrolne" dla jednej lokalizacji wyświetlone zostaną, obok punktacji, odpowiedzi na poszczególne pytania.

W przypadku zaznaczenia tej opcji, użytkownik będzie miał możliwość, oprócz podglądu, zapis załączonych plików na dysk.

W kolejnej kolumnie, Zakres punktacji, utworzone zostają grupy, do których wpadać będą badane punkty, na podstawie uzyskanego wyniku. Przykład poniżej ukazuje podział na trzy grupy. Każdej z nich odpowiada inny zakres puntów oraz znaczek graficzny, w tym przypadku są to "buźki" o różnych kolorach.

Istnieje możliwość przygotowania przeglądarki w kilku językach. W tym celu należy w kolumnie Obsługiwane języki wskazać te, którymi mamy zamiar posługiwać się na stronie internetowej.

Po kliknięciu na przycisk oznaczyny na czerwono na obrazku powyżej, rozwija się lista z językami do wyboru.

Po zaznaczeniu odpowiednich języków i kliknięciu OK, na górze okienka dialogowego pojawi się dodatkowy pasek wyboru. Można tam wybrać język, w którym aktualnie chcemy pracować.

Na ekranie logowania widoczne są dwie flagi. Klikając na jedną z nich, wybieramy język, w którym prezentowane będą dane na stronie internetowej.