GPS

 1. 1.4 Typy pytań
  1. 1.4.1 Single
  2. 1.4.2 Image Single
  3. 1.4.3 Multiple
  4. 1.4.4 Image Multiple
  5. 1.4.5 Subquestion
  6. 1.4.6 Subquestion multiple
  7. 1.4.7 Subquestion text
  8. 1.4.8 Subquestion number
  9. 1.4.9 Tekstowe
  10. 1.4.10 Progress
  11. 1.4.11 Numeryczne
  12. 1.4.12 Sort
  13. 1.4.13 MaxDiff
  14. 1.4.14 Versus
  15. 1.4.15 Przycisk
  16. 1.4.16 Podpis
  17. 1.4.17 Hotmap
  18. 1.4.18 Fotografia
  19. 1.4.19 GPS
  20. 1.4.20 Barcode

Kontrolka ta umożliwia oreślenie i zapisanie lokalizacji urządzenia za pomocą wbudowanego modułu GPS urządzenia mobilnego. Ten typ pytania jest oznaczony ikoną na drzewku projektu.

Na ekranie może być umieszczona nieograniczona ilość obiektów (wg wymagań).

Udzielona odpowiedź jest uzupełniana przez system i nie ma możliwości jej zmiany przez respondenta.

Urządzenie posiadające łączność z internetem ma możliwość podczas ustalania lokalizacji na podstawie nadajników GPS, pobrania orientacyjnego adresu i zapisanie ich. Mamy do wyboru 3 opcje:

 • współrzędne GPS (domyślne)
 • współrzędne GPS i lokalizacja (jeśli dostępna)
 • lokalizacja (jeśli niedostępna to zapisuje współrzędne GPS)

W przypadku braku możliwości skomunikowania się użądzenia z satelitami GPS, położenie jest ustalane w przybliżeniu na podstawie sieci (tylko w przypadku gdy w urządzenie ma połączenie z siecią internet)