Hotmap

 1. 1.4 Typy pytań
  1. 1.4.1 Single
  2. 1.4.2 Image Single
  3. 1.4.3 Multiple
  4. 1.4.4 Image Multiple
  5. 1.4.5 Subquestion
  6. 1.4.6 Subquestion multiple
  7. 1.4.7 Subquestion text
  8. 1.4.8 Subquestion number
  9. 1.4.9 Tekstowe
  10. 1.4.10 Progress
  11. 1.4.11 Numeryczne
  12. 1.4.12 Sort
  13. 1.4.13 MaxDiff
  14. 1.4.14 Versus
  15. 1.4.15 Przycisk
  16. 1.4.16 Podpis
  17. 1.4.17 Hotmap
  18. 1.4.18 Fotografia
  19. 1.4.19 GPS
  20. 1.4.20 Barcode

Typ pytania umożliwiający respondentowi wskazywanie elementów znajdujących się na ekranie. Elementami może być obrazek podzielony na kilka lub więcej części, elementy konceptu.

Kontrolka umożliwia rejestrowanie kliknięć na grafice dla której uprzednio został zdefiniowany obszary reprezentujące produkty, marki, opakowania, koncepty. Dla wybranej grafiki definiowane są obszary, które są odpowiednikami odpowiedzi w pytaniu. Każdy obszar reprezentowany jest przez unikalny kod odpowiedzi.

Ten typ pytania jest oznaczony ikoną na drzewku projektu.

Ten typ pytania pozwala aby respondenci dokonywali wyboru spośród zaprezentowanego im zestawu produktów (np. konkurujących ze sobą marek kosmetyków, słodyczy, chipsów, chrupek, treści konceptów).

W właściwościach pytań możliwie jest dodatkowo:

 • wybór grafiki będący przedmiotem oceny.
 • wybór grafiki zaznaczenia.
 • zdefiniowanie obszarów poprzez określenie współrzędnych dla kształtów (okrąg, wielobok, prostokąt).
 • określenie, iż tylko jedno zaznaczenie może być na obszar.
 • rejestrowanie współrzędnych XY w wynikach