Przycisk

 1. 1.4 Typy pytań
  1. 1.4.1 Single
  2. 1.4.2 Image Single
  3. 1.4.3 Multiple
  4. 1.4.4 Image Multiple
  5. 1.4.5 Subquestion
  6. 1.4.6 Subquestion multiple
  7. 1.4.7 Subquestion text
  8. 1.4.8 Subquestion number
  9. 1.4.9 Tekstowe
  10. 1.4.10 Progress
  11. 1.4.11 Numeryczne
  12. 1.4.12 Sort
  13. 1.4.13 MaxDiff
  14. 1.4.14 Versus
  15. 1.4.15 Przycisk
  16. 1.4.16 Podpis
  17. 1.4.17 Hotmap
  18. 1.4.18 Fotografia
  19. 1.4.19 GPS
  20. 1.4.20 Barcode

Kontrolka umożliwia tworzenie bardziej skomplikowanych skryptów weryfikujących odpowiedzi udzielone przez ankietera/respondenta (np. suma 100%). Może być również wykorzystany do rejestrowania odpowiedzi dwustanowych (Tak/Nie). Ten typ pytania jest oznaczony ikoną na drzewku projektu.

Ten typ pytania pozwala udzielać tylko jednej odpowiedzi, analogicznie jak w pytaniu typu Single.

Na ekranie może być umieszczona nieograniczona ilość obiektów (wg wymagań).

Wielkość i położenie tworzonego pytania jest zdefiniowana w stylu projektu, definiowanego we właściwościach projektu.

Typ pytania może być wyświetlony w różny sposób (wg potrzeb, ustalony we właściwościach pytania):

 • w stylu domyślnym, wykorzystywany do uruchamiania dodatkowego skryptu na stronie
 • w stylu dwustanowym, gdzie rejestrowany jest w wynikach stan przycisku (wciśnięty, wyciśnięty)
 • w stylu checkbox, gdzie pytanie jest wyświetlane w formie checkbox
 • w stylu hidden, przycisk nie wyświetlany, tylko do celów walidacji skryptu