Sort

 1. 1.4 Typy pytań
  1. 1.4.1 Single
  2. 1.4.2 Image Single
  3. 1.4.3 Multiple
  4. 1.4.4 Image Multiple
  5. 1.4.5 Subquestion
  6. 1.4.6 Subquestion multiple
  7. 1.4.7 Subquestion text
  8. 1.4.8 Subquestion number
  9. 1.4.9 Tekstowe
  10. 1.4.10 Progress
  11. 1.4.11 Numeryczne
  12. 1.4.12 Sort
  13. 1.4.13 MaxDiff
  14. 1.4.14 Versus
  15. 1.4.15 Przycisk
  16. 1.4.16 Podpis
  17. 1.4.17 Hotmap
  18. 1.4.18 Fotografia
  19. 1.4.19 GPS
  20. 1.4.20 Barcode

Kontrolka pozwala uszeregować odpowiedzi zawarte w pytaniu. Ten typ pytania jest oznaczony ikoną na drzewku projektu.

Wymaga od respondenta ułożenia zaprezentowanych odpowiedzi w kolejności.

Na ekranie może być umieszczona nieograniczona ilość obiektów (wg wymagań).

Wielkość i położenie tworzonego pytania jest zdefiniowana w stylu projektu, definiowanego we właściwościach projektu. Użytkownik może dokonać modyfikacji wg wymagań (indywidualnie dla dowolnego obiektu).

Typ pytania może być wyświetlony w różny sposób (wg potrzeb, ustalony we właściwościach pytania):

 • w stylu prosty (domyślnym), gdzie odpowiedzi zostały wylistowane w pionie
 • w stylu Drag & Drop, gdzie respondent może szeregować odpowiedzi przy pomocy technologii Drag & Drop na liście wyświetlonej w pionie
 • w stylu Drag & Drop 2, gdzie respondent może szeregować odpowiedzi przy pomocy technologii Drag & Drop przeciągając je w wybranej kolejności do właściwego pola