Typy pytań

 1. 1.4 Typy pytań
  1. 1.4.1 Single
  2. 1.4.2 Image Single
  3. 1.4.3 Multiple
  4. 1.4.4 Image Multiple
  5. 1.4.5 Subquestion
  6. 1.4.6 Subquestion multiple
  7. 1.4.7 Subquestion text
  8. 1.4.8 Subquestion number
  9. 1.4.9 Tekstowe
  10. 1.4.10 Progress
  11. 1.4.11 Numeryczne
  12. 1.4.12 Sort
  13. 1.4.13 MaxDiff
  14. 1.4.14 Versus
  15. 1.4.15 Przycisk
  16. 1.4.16 Podpis
  17. 1.4.17 Hotmap
  18. 1.4.18 Fotografia
  19. 1.4.19 GPS
  20. 1.4.20 Barcode

Kwestionariusz składa się głównie z różnych typów pytań, które są reprezentowane przez różnego rodzaju kontrolki. Niektóre kontrolki mają jeszcze dodatkowo różne style wyświetlania (np. pytanie typu single - combo) co daje dużą liczbę kombinacji. Wszystkie kontrolki dostępne są na belce z prawej strony programu.

Każda kontrolka pytania jest reprezentowana na drzewku w postaci innej ikonki. Niektóre pytania zawierają też jedną lub nawet dwie kafaterię, którą możemy uzupełniać ręcznie lub przeklejając z innego programu (np. Excel, Word). Warto też zapoznać się z dodatkowymi opcjami, które są dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na kontrolkę.

Jeżeli na etapie tworzenia kwestionariusza nasz wybór typu pytania był nietrafiony i chcemy go zmienić (np. single na multi), możemy to zrobić w prosty i szybki sposób korzystając z opcji Konwertuj.

We właściwościach kontrolki możemy określić:

 • czy kontrolka ma być wyświetlana od nowej linii (domyślne ustawienie)
 • szerokość komponentu:
  • dopasowanie do zawartości (brak wartości w polu szerokość)
  • wypełnienie wolnego miejsca (100%)
  • procent pokrycia ekranu (np. 50%)
 • margines i padding - analogicznie jak w CAWI
 • dopasowanie wysokości kontrolki do najwyższej w danym rzędzie (w polu wysokość wprowadzamy wartość 100%)