Tekstowe

 1. 1.4 Typy pytań
  1. 1.4.1 Single
  2. 1.4.2 Image Single
  3. 1.4.3 Multiple
  4. 1.4.4 Image Multiple
  5. 1.4.5 Subquestion
  6. 1.4.6 Subquestion multiple
  7. 1.4.7 Subquestion text
  8. 1.4.8 Subquestion number
  9. 1.4.9 Tekstowe
  10. 1.4.10 Progress
  11. 1.4.11 Numeryczne
  12. 1.4.12 Sort
  13. 1.4.13 MaxDiff
  14. 1.4.14 Versus
  15. 1.4.15 Przycisk
  16. 1.4.16 Podpis
  17. 1.4.17 Hotmap
  18. 1.4.18 Fotografia
  19. 1.4.19 GPS
  20. 1.4.20 Barcode

Typ pytania pozwala na wprowadzenie odpowiedzi tekstowej. Ten typ pytania jest oznaczony ikoną na drzewku projektu.

Umożliwia wprowadzenie dowolnej odpowiedzi ograniczonej ilością znaków, określonych przez programistę (domyślnie 300 znaków).

Na ekranie może być umieszczona nieograniczona ilość obiektów (wg wymagań).

Wykorzystując właściwości pytania, programista może dokonać zmiany długości odpowiedzi oraz zdefiniować wielkości, kolor wyświetlanego pola (nie zależnie od zdefiniowanego dla danego projektu) czy stylu.

W właściwościach pytania możliwe jest:

 • zdefiniowanie maksymalnej liczby znaków dostępnych w polu tekstowym.
 • funkcji walidującej w formacie Regular Expresion dopuszczającej tylko ciągi spełniające regułę.
 • zdefiniowanie formatu tekstu, który wymusza określony format odpowiedzi (np. ####-##-##)

Typ pytania może być wyświetlony w różny sposób (wg potrzeb, ustalony we właściwościach pytania):

 • w stylu prosty (domyślnym), gdzie treść wpisujemy w standardowym polu INPUT
 • w stylu czas, dodaje kontrolkę do wprowadzania czasu
 • w stylu kalendarz, dodaje kontrolkę kalendarza do wprowadzania daty

Do pytania tekstowego można również dodać plik słownika na podstawie którego uzyskuje się efekt auto podpowiedzi w trakcie wprowadzania tekstu.

Pole może zawierać dane z bazy teleadresowej, umożliwiając identyfikację danych z wywiadem zrealizowanym przez ankietera/respondenta. Należy wskazać we właściwościach pytania odpowiednie Pole adresowe.