Multiple

 1. 1.4 Typy pytań
  1. 1.4.1 Single
  2. 1.4.2 Image Single
  3. 1.4.3 Multiple
  4. 1.4.4 Image Multiple
  5. 1.4.5 Subquestion
  6. 1.4.6 Subquestion multiple
  7. 1.4.7 Subquestion text
  8. 1.4.8 Subquestion number
  9. 1.4.9 Tekstowe
  10. 1.4.10 Progress
  11. 1.4.11 Numeryczne
  12. 1.4.12 Sort
  13. 1.4.13 MaxDiff
  14. 1.4.14 Versus
  15. 1.4.15 Przycisk
  16. 1.4.16 Podpis
  17. 1.4.17 Hotmap
  18. 1.4.18 Fotografia
  19. 1.4.19 GPS
  20. 1.4.20 Barcode

Kontrolka ta umożliwia wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi. Ten typ pytania jest oznaczony ikoną na drzewku projektu.

Na ekranie może być umieszczona nieograniczona ilość obiektów (wg wymagań).

W właściwościach pytania możliwie jest dodatkowo włączenie wyświetlenia odpowiedzi otwartej nie znajdującej się na liście odpowiedzi. Tworząc w ten sposób, pytanie półotwarte.

Typ pytania może być wyświetlony w różny sposób (wg potrzeb, ustalony we właściwościach pytania):

 • w stylu prosty (domyślnym), gdzie odpowiedzi zostały wylistowane w pionie
 • w stylu przyciski, gdzie kafeteria będzie wyświetlona w postaci przycisków (używanym między innymi w HotMap tekstowym)

Wielkość i położenie tworzonego pytania jest zdefiniowana w stylu projektu, definiowanego we właściwościach projektu.

Pytanie to może być powiązane z wybraną kolumną bazy danych. W tym celu należy wskazać w polu Pole adresowe odpowiednią kolumnę z bazy zawierającym kody rozdzielone przecinkami.