Image Single

 1. 1.4 Typy pytań
  1. 1.4.1 Single
  2. 1.4.2 Image Single
  3. 1.4.3 Multiple
  4. 1.4.4 Image Multiple
  5. 1.4.5 Subquestion
  6. 1.4.6 Subquestion multiple
  7. 1.4.7 Subquestion text
  8. 1.4.8 Subquestion number
  9. 1.4.9 Tekstowe
  10. 1.4.10 Progress
  11. 1.4.11 Numeryczne
  12. 1.4.12 Sort
  13. 1.4.13 MaxDiff
  14. 1.4.14 Versus
  15. 1.4.15 Przycisk
  16. 1.4.16 Podpis
  17. 1.4.17 Hotmap
  18. 1.4.18 Fotografia
  19. 1.4.19 GPS
  20. 1.4.20 Barcode

Kontrolka ta umożliwia wskazanie jednej odpowiedzi przedstawionej w postaci obrazka. Ten typ pytania jest oznaczony ikoną na drzewku projektu.

Na ekranie może być umieszczona nieograniczona ilość obiektów (wg wymagań).

Wielkość i położenie tworzonego pytania jest zdefiniowana w stylu projektu, definiowanego we właściwościach projektu. Użytkownik może dokonać modyfikacji wg wymagań (indywidualnie dla dowolnego obiektu).

W oknie właściwości pytania można zdefiniować:

 • czy i w którym miejscu zostaną wyświetlone podpisy dla zamieszczonych obrazków.
 • jednolity rozmiar przycisku.
 • grafikę zaznaczenia.

Typ pytania może być wyświetlony w poziomie, przedstawione obrazki/zdjęcia zostaną wyświetlone poziomo (w przypadku nie mieszczenia się obrazka, zostanie automatycznie zawinięty i umieszczony w kolejnej linii).

Użytkownik może określić, czy i w którym miejscu zostaną wyświetlone podpisy dla zamieszczonych obrazków/zdjęć. Może też zdefiniować jednolity dla wszystkich wyświetlanych obiektów rozmiar przycisku.

Pole może zawierać dane z bazy teleadresowej, umożliwiając identyfikację danych z wywiadem zrealizowanym przez ankietera/respondenta. Należy wskazać we właściwościach pytania odpowiednie Pole adresowe.