Single

 1. 1.4 Typy pytań
  1. 1.4.1 Single
  2. 1.4.2 Image Single
  3. 1.4.3 Multiple
  4. 1.4.4 Image Multiple
  5. 1.4.5 Subquestion
  6. 1.4.6 Subquestion multiple
  7. 1.4.7 Subquestion text
  8. 1.4.8 Subquestion number
  9. 1.4.9 Tekstowe
  10. 1.4.10 Progress
  11. 1.4.11 Numeryczne
  12. 1.4.12 Sort
  13. 1.4.13 MaxDiff
  14. 1.4.14 Versus
  15. 1.4.15 Przycisk
  16. 1.4.16 Podpis
  17. 1.4.17 Hotmap
  18. 1.4.18 Fotografia
  19. 1.4.19 GPS
  20. 1.4.20 Barcode

Kontrolka ta umożliwia na dokonanie jednokrotnego wyboru. Ten typ pytania jest oznaczony ikoną na drzewku projektu.

Na ekranie może być umieszczona nieograniczona ilość obiektów (wg wymagań).

W właściwościach pytania możliwie jest dodatkowo włączenie wyświetlenia odpowiedzi otwartej nie znajdującej się na liście odpowiedzi, tworząc w ten sposób, pytanie półotwarte.

Wielkość i położenie tworzonego pytania jest zdefiniowana w stylu projektu, definiowanego we właściwościach projektu. Użytkownik może dokonać modyfikacji wg wymagań (indywidualnie dla dowolnego obiektu).

Typ pytania może być wyświetlony w różny sposób (wg potrzeb, ustalony we właściwościach pytania):

 • w stylu prosty (domyślnym), gdzie odpowiedzi zostały wylistowane w pionie
 • w stylu horizontal, gdzie lista odpowiedzi zostanie wyświetlona w poziomie
 • w stylu combo, gdzie kafeteria będzie wyświetlona poprzez rozwijaną listę
 • w stylu przyciski, gdzie kafeteria będzie wyświetlona w postaci przycisków (używanym między innymi w HotMap tekstowym)
 • w stylu rating, gdzie kafeteria będzie wyświetlona w postaci oceny ratingowej

Pytanie to może być powiązane z wybraną kolumną bazy danych. W tym celu należy wskazać w polu Pole adresowe odpowiednią kolumnę z bazy.