Uruchomienie ankiety

Wraz z kwestionariuszem generowana jest wersja mobilna ankiety w formie pliku APK. Każda zmiana wprowadzona w kwestionariuszu wymaga wygenerowania nowej wersji pliku.

Aby wygenerować mobilną wersję ankiety MOBI należy wybrać Narzędzia -> Urządzenia mobilne (MOBI) -> Utwórz plik APK (Android)