Testowanie aplikacji bezpośrednio na urządzeniu możliwe jest po nawiazaniu z nim połączenia poprzez USB. W tym celu należy włączyć opcję Debugowanie USB w ustawieniach systemu w części Opcje programisty

W Android 4.2 i wyższych, ekran Opcje programisty jest domyślnie ukryty. Aby go odkryć, przejdź do Ustawień systemu > Informacje o urządzeniu i stuknij 7 razy w Numer wersji. Opcje programisty pojawią się w dolnej części głównego okna.

Dokładniejsze wskazówki znajdują się na stronie: https://developer.android.com/studio/run/device.html

Instalowanie sterowników do posiadanego urządzenia

Jeśli zainstalowałeś już oprogramowanie dołączone do urządzenia przez producenta to prawdopodobnie możesz ominąć ten krok

Sterowniki Android ADB zazwyczaj dostarczone są na płycie razem z urządzeniem. Czasami można je również pobrać ze strony producenta. Niestety spotykane są urządzenia które nie posiadają oficjalnych sterowników ADB, ale w niektórych przypadkach można znaleźć w internecie instrukcję dostosowania standardowych sterowników dostarczonych do Android SDK

Lista stron gdzie można szukać sterowników: https://developer.android.com/studio/run/oem-usb.html

Podłączenie urządzenia przez USB

Urządzenie podłączamy do komputera kablem USB. Po chwili urządzenie powinno przejść w tryb Urządzenie multimedialne (MPT).

Sprawdzenie poprawności instalacji urządzenia

Krok ten spełnia jedynie zadanie informacyjne i nie jest wymagany do poprawnej instalacji. Jednak jego wykonanie upewni nas czy urządzenie jest poprawnie ustawione i podłączone.

Najpewniejszym sposobem na sprawdzenie czy nasze urządzenie jest poprawnie podłączone jest odszukanie go na liście urządzeń ADB.

W tym celu należy uruchomić konsolę CMD Windows Uruchom -> cmd -> Zatwierdź

W oknie konsoli przejść do katalogu w którym zainstalowana jest aplikacja Android SDK, w naszym przypadku wpisujemy:

cd c:\Tools\Android\sdk\platform-tools\

Następnie wywołujemy listę połączonych urządzeń:

adb devices

Otrzymujemy następujący komunikat:

Gdzie wiersz z losowym ciągiem znaków, oznaczony jako device wskazuje na nasze urządzenie. Jeśli nie pojawi się żadne urządzenie oznacza to, że instalacja sterowników lub podłączenie urządzenia przebiegły nieprawidłowo.

W razie braku urządzenia na liście należy sprawdzić czy sterowniki w menedżerze urządzeń są zainstalowane poprawnie. W tym celu należy upewnić się że w Menedżerze urządzeń w zakładce Inne urządzenia nie znajduje się nasze urządzenie. Jeśli urządzenie jest poprawnie zainstalowane powinno pojawić się w zakładce Android Phone