Kwestionariusza komplilowane są do pliku APK przy pomocy Android SDK. Aktualną wersję aplikacji można pobrać ze strony: http://developer.android.com/sdk/index.html

Domyślnym katalogiem instalacji w naszym przykładzie będzie: C:\Tools\Android

Ustawienia pakietów Android SDK

Po zainstalowaniu aplikacji musimy jeszcze pobrać odpowiednie pakiety. Do pobrania mamy pakiety podstawowe oraz odpowiadające platformie urządzenia (API).

Aktualnie system CADAS generuje kwestionariusze korzystając z API 19.

Na koniec instalacji Android SDK powinno otworzyć się okno Android SDK Manager. Jeśli tak się nie stanie to w katalogu instalacji Android SDK należy uruchomić plik SDK Manager.exe

c:\Tools\Android\sdk\SDK Manager.exe

W menadżerze wybieramy do pobrania:

  • Tools -> Android SDK Tools
  • Tools -> Android SDK Platform-tools
  • Tools -> Android SDK Build-tools (v23)
  • Extras -> Google USB Driver
  • Android 4.4.2 (API 19) - SDK Platform

Dodatkowe informację o instalowaniu pakietów i platform można znaleźć na stronie: http://developer.android.com/sdk/installing/adding-packages.html