CADAS Softhpone jest programem umożliwiającym wdzwanianie się do Centrali CallServer przy pomocy łącza internetowego. Może być wykorzystywany zarówno na studiu telefonicznym w sieci lokalnej jak i w sieci rozległej (Cati@Home).

Dzięki uproszczeniu procesu instalacji i konfiguracji oprogramowanie może być z powodzeniem wykorzystywane przez osoby nie posiadające wiedzy technicznej niezbędnej w przypadku tradycyjnych telefonów działających w technologii SIP2. Dodatkowo oprogramowania to zwalnia odbiorcę z potrzeby zakupu dodatkowych licencji. Dodatkową zaletą tego oprogramowania jest zdolność do pracy za NAT'em dzięki czemu z powodzeniem może być wykorzystany do budowania sieci rozproszonej Cati@tHome.