Oprogramowanie zostały przystosowane do pracy w sytuacji kiedy ankieter nie posiada łącza ze stałym adresem IP za NAT'em. Do inicjowania połączeń i przesyłania danych głosowych wykorzystywany jest protokół TCP/IP oraz UDP. Softphone domyślnie nasłuchuje na porcie 5060, lub wyższym w przypadku jeżeli port 5060 jest zajęty. Połączenie głosowe jest inicjowane na wysokim porcie UDP ustalanym przez CallServer. Połączenie z CallServer odbywa się domyślnie na porcie 5060 i wyższym negocjowanym w trakcie inicjalizacji połączenie. W przypadku połączenia poprzez Proxy, połączenie z CallServer odbywa się na stałym porcie, domyślnie 5080.