Pomoc Podgląd Stanowiska Cati

CATI Desktop Viewer jest działającym w tle programem, działającym jako usługa Windows, umożliwiającym podgląd stacji ankieterskich do zastosowania w lokalnych studiach CATI, lub w sieciach rozproszonych przy wykorzystaniu VPN.