Instalacja oprogramowanie jest prosta i intuicyjna. Do przeprowadzenia instalacji potrzebne są uprawnienia administratora. W celu instalacji uruchamiamy plik instalacyjny CDV4.XX.exe i postępujemy zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Na początku podajemy nazwę hosta serwera na którym jest zainstalowany CADAS. Host potrzebny jest w przypadku aktualizacji programy CDV w celu przeprowadzenia automatyczniej aktualizacji stacji bez potrzeby instalowania nowego oprogramowania na wszystkich stanowiskach. Wpisujemy host szkoleniowy (offline) wykorzystywany przez ankieterów CATI.

Klikamy konsekwentnie Dalej przechodząc przez kolejne ekrany instalacji. Wybieramy folder w którym zostanie zainstalowane CDV. Proponujemy wybrać domyślną lokalizację i przejść przy pomocy przycisku Dalej do następnej zakładki.

Po przekopiowaniu wszystkich plików pojawia się komunikat informujący o zakończeniu instalacji.