SubQuestion Multiple

Ankieter w trakcie realizacji wywiadu udziela odpowiedzi na szereg różnych pytań. Pytanie typu SubQuestion Multiple umożliwia wskazanie dowolnej liczby odpowiedzi dla poszczególnych podpytań. Umożliwia również dopisania innej odpowiedzi nie znajdująciej się na kafeterii.