SubQuestion Number

Ankieter w trakcie realizacji wywiadu udziela odpowiedzi na szereg różnych pytań. Pytanie typu SubQuestion Number umożliwia wpisanie dowolnej liczby dla poszczególnych podpytań.