SubQuestion

Ankieter w trakcie realizacji wywiadu udziela odpowiedzi na szereg różnych pytań. Pytanie typu SubQuestion umożliwia udzielenie jednej odpowiedzi dla poszczególnych stwierdzeń. Umożliwia również dopisania innej odpowiedzi nie znajdująciej się na kafeterii.