Number

Ankieter w trakcie realizacji wywiadu udziela odpowiedzi na szereg różnych pytań. Pytanie typu Number umożliwia wpisanie dowolnej liczby.