Text

Ankieter w trakcie realizacji wywiadu udziela odpowiedzi na szereg różnych pytań. Pytanie typu Text umożliwia wpisanie dowolnego tekstu (zapisania odpowiedzi respondenta).