Po zakończeniu pracy w systemie CADAS, należy się wylogować. Wskazanie opcji wyloguj

program wyświetli zapytanie:

Po wybraniu Anuluj program powróci w menu głównego, natomiast po wskazaniu OK nastąpi wylogowanie z systemu. Po zakończeniu pracy ankieter może zamknąć przeglądarkę Internet Explorer.