W trakcie przeprowadzania wywiady lub tuż przed jej zakończończeniem, ankieter może uzupełnić pytania otwarte, w których zapisuje wskazania respondenta. Domyślnie zostaną wyświetlone wszytskie pytania otwarte, przez które przeszedł ankieter realizując wywiad.

Po wybraniu opcji lista projektów

program wyświetli zapytanie:

Po wybraniu Anuluj program powróci do ankiety, natomiast po wybraniu OK zostanie wyświetlona lista pytań otwatych.

W systemie CADAS, ankieter ma możliwość uzupełnienia informacji.