Poczas pracy ankieter może, po zakończeniu wywiadu, dokonać zmiany projektu bez wylogowania się z systemu. Po wybraniu opcji lista projektów

program wyświetli zapytanie:

Po wybraniu Anuluj program powróci w menu głównego, natomiast po wybraniu OK program powróci do wyboru projektu.