W przypadku, kiedy podczas wywiadu respondent definitywnie zrezygnuje z kontynuowania ankiety, należy ją przerwać jako nieefektywną. Po wybraniu opcji przerwanie wywiadu - wywiad nieefektywny

program wyświetli zapytanie:

Jeśli zostanie wybrana opcja Anuluj, program powróci do ankiety. Natomiast jeżeli zostanie wybrana odpowiedź OK program pokaże jeszcze raz zapytanie:

Jeśli zostanie wybrana opcja Anuluj, program powróci do ankiety. Natomiast jeżeli zostanie wybrana odpowiedź OK wywiad zostanie przerwany bez możliwości kontynuacji.

Ankieter nie będzie mógł wznowić wywiadu.