W trakcie realizacji wywiadu, respondent może przerwać wywiad. Jeśli zgodzi się na dokończenie wywiadu w innym terminie, ankieter może przerwać wywiad z możliwością poźniejszej kontynuacji.

Po wybraniu przerwanie wywiadu z możliwością poźniejszej kontynuacji

program pokaże zapytanie:

Po wybraniu OK program zapisze wywiad, następnie odłoży go "na półkę". Umożliwiając w ten sposób rozpoczęcie nowego wywiadu, z kolejnym respondentem.

Rekord dostępny będzie z poziomu listy respondentów.

W przypadku wybrania Anuluj program powróci do ankiety.