W trakcie realizacji wywiadu, respondent może przerwać wywiad. Jeśli zgodzi się na dokończenie wywiadu w innym terminie, ankieter może wprowadzić umówienie.

Po wybraniu ikony umówienie wywiadu z respondentem

program otworzy okno:

W oknie należy wprowadzić datę (wykorzusyjąc do tego kalendarz) i godzinę (wprowadzając ręcznie/z klawiatury).

Następnie wybranie strzałki

spowoduje zakończenie procesu umówienia.

Wskazanie

spowoduje powrót do ankiety.

Umówiony wywiad znajdzie się na liście respondentów z atrybutem APP. Rekord zostanie wyświetlony odpowiedno według wprowadzonego ustawienia (domyślnie jest to 20 minut).

Po ponownym wyświetleniu rekordu pojawi się informacja, iż został on wznowiony. W ten sposób ankieter jest informowany o kontynuacji wywiadu z respondentem (ankieta zostanie wyświetlona na ekranie uprzednio zakończonym).