Wszyskie rekordy znajdują się na liście respondentów. Ankieter rozpoczynając wywiad, pobiera rekord z dostępnej listy. Na liście znajdują się wszystkie wywiady, które będą użyte do realizacji wywiadów.

Po wybraniu opcji pokaż listę respondentów

program wyświetli listę rekordów:

Na liścię znajdują się:

 • Numer porządkowy
 • Status
 • Miasto
 • ID
 • Numer telefonu
 • Uwagi

Wszystkie kolumny (poza numerem początkowym) definiowane są przez administratora zajmującego się projektem.

Każdemu rekordowi znajdującemu się na liście jest automatycznie przypisany status:

 • brak opisu - rekord nie został jeszcze użyty
 • APP - umówienie, rekord był już użyty, został umówiony na inny termin
 • BSY - zajęty, rekord został już użyty, po wybraniu numeru telefonu okazało się, iż jest zajęty
 • NSW - brak odpowiedzi, redkord został już użytty, po nawiązaniu połączenia, nikt nie odebrał
 • INT - rekord przerwany z możliwością jego dokończenia

Pierwszy na liście jest wywiad przerwany ręcznie z możliwością kontynuacji ( INT ).

Przy większej ilości wywiadów przerwanych, należy sugerować się kolejnością, np. jeśli ankieter przerwał trzy wywiady i chciałby wrócić do pierwszego jaki przerwał, to powinien wybrać pierwszy wywiad ( INT )

Po wybraniu wywiadu z listy ( INT ), program powróci do ankiety na ekran na którym wywiad został przerwany umożliwiając kontynuację wywiadu.