Ankieter pracując w systemie CADAS korzysta z conajmniej dwóch dostępnych liknów:

  • tryb testowy - umożliwiający przejrzenie/sprawdzenie wybranej ankiety; należy pamiętać iż ankieta jest identyczna jak w trybie rzeczywistym, jednakże wyniki nie zapisują się (przez cały czas jest wyświetlana o tym informacja)
  • tryb rzeczywisty - umożliwiający przeprowadzenie ankiet z respondentem

Po wybraniu ikony respondent wybrany automatycznie

program pobierze rekord z bazy podczepionej, następnie rozpocznie ankietę:

Po wybraniu numeru, ankieter może rozpocząć wywiad lub określić status wywiadu (zajęty, nie odebrany, etc.)

Nastąpi zmiana ikony wyświetlanych w górnym panelu.