W CATI/miniCATI ankieter ma możliwość sprawdzenia w jakich kategoriach ma przeprowadzać ankiety. W tym celu nakładane są kwoty na projekt.

Po wybraniu

pojawi się okno na który znajdują się dokładne informacje o próbie do badania.

Na przykładzie założone zostały dwie kwoty:

  • na płeć respondenta - zawierające na sztywno rozpisane kwoty, dokładnie została rozpisana ilość wywiadów dla poszczególnych kategorii
  • na przedział wiekowy respondenta - kwoty regulowane poprzez filtry informujące dla jakich kategorii liczba wywiadów może być większa niż zakładana

W tabeli ankieter widzi w jakich kategoriach należy realizować wywiady, jakie kategorie musi spełnić respondent, aby wszedł do próby i mógłbyć z nim realizowany pełny wywiad. W tabelach znajdzie również informację o ilości przeprowadzonych wywiadów efektywnych oraz nie efektywnych(przerwanych). Liczbie wywiadów przerwanych oraz umówionych. W ostatniej kolumnie, pozostało, program wyświetli liczbę wywiadów do zakończenia.

W powyższych tabelach należy zwróćić szczególną uwagę również na filtry. Służą one do blokowania ( Y ) lub nie blokowania ( B ).

Powyższy przykład ilustruje, iż w przedziale wiekowym 25 - 55 lat, jest możliwość realizacji wiekszej ilości wywiadów niż zapisana w kolumnie target (dla poszczególnych kategorii). Natomiast w kwocie założonej na płeć respondenta filtr Y spowoduje, iż w tej kategorii jest możliwa tylko zdefiniowana w kolumnie target ilość wywiadów.

W przypadku próby przekroczenia ilości wywiadów dla dowolnej z kategorii płci (mężczyzna/kobieta), zapisanej w kolumnie target zostanie wyświetlony powyższy komunikat.