Ankieter ciągle ma wgląd do przepracowanego czasu, wykonanych projektów, etc. Po otwarciu strony logowania użytkownik może podejrzeć rozliczenie generowane na podstawie przepracowanych godzin.

W górnej części okna prezentowane jest podsumowanie miesiąca. Zawiera sumę przepracowanych godzin (podzielone również na serwis roboczy, w którym realizowane są ankiety z respondentem oraz tryb szkoleniowy, w którym użytkownik może na spokojnie zapoznać się z projektem). Wyszczególnione zostały również przerwy (oddzielnie przerwy płatne) oraz suma przepracowanych godzin stanowiących podstawę naliczenia należności.

W drugiej części okna przedstawione zostały poszczególne projekty na dany dzień (nazwa projektu, czas rozpoczęcia oraz zakończenia, długość pracy na danym projekcie, etc.). Użytkownik w dowolnym dniu może sprawdzić, za pomocą kalendarzyka, jakie projekty realizował kilka dni wczesniej oraz nawet w zeszłym miesiącu.

Korzystając z rozliczenia, użytkownik może dowiedzieć się, zanim otrzyma, jakiej wysokości będzie wynagrodzienie.

Kwoty, stawki zawarte w rozliczeniu wyliczane są na podstawie danych wprowadzonych przez osoby odpowiedzialne.