Po otwarciu strony logowania użytkownik może się zalogować.

W polach okna logowania należy wpisać:

  • Użytkownik - należy wpisać przydzielony login/nazwę użytkownika, zalecane jest utworzenie loginu zawierającego różnego rodzaju znaki (np. duże i małe litery, liczby, etc.)
  • Hasło - należy wpisać hasło przypisane ankieterowi, wskazane jest utworzenie hasła zawierającego różnego rodzaju znaki (np. duże i małe litery, liczby, etc.)

Następnie wybrać opcję Logowanie. Po czym nastąpi werifikacja loginu/nazwy użytkownika oraz hasła na serwerze. Po zalogowaniu się, wyświetli się imię i nazwisko użytkownika oraz przydzielona mu lista projektów.

Użytkownik musi wybrać projekt z listy.