Aplikacja Internet Explorer w systemie CADAS jest wykorzystywana do prowadzenia ankietowania wspomaganego komputerowo. Użytkownik ma możliwość przeprowadzania ankiet, bez potrzeby instalowania jakichkolwiek komponentów (Internet Explorer jest standardową aplikacją zawartą w systemie operacyjnym Windows).

Wywiady mogą być przeprowadzane z domu/ze studia telefonicznym z wykorzystaniem odpowiedniej przepustowości łącza internetowego (min. 256 kb/s w obie strony). System CADAS zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez szyfrowany dostęp do aplikacji w sieci Internet oraz podwójne szyfrowanie danych na serwerze. Użytkownik systemu CADAS logując się poza firmą korzysta z połączenia szyfrowanego oraz połączenia szyfrowanego z kluczem (SSL).

Wprowadzenie akresu strony, wywoła okno logowania.