Dane podstawowe

Po wybraniu opcji edycja danych użytkownika , wyświetli się okno umożliwiające wprowadzenie/aktualizowanie danych przez ankietera.

W oknie znajdują się wszystkie dane potrzebne do identyfikacji, korespondencji i rozliczeń z ankieterem. Wszystkie dane można szybko aktualizować.

Po wpisaniu/zaktualizowaniu danych należy kliknąć Zapisz, w innym przypadku jesli zostanie wprowadzona najmniejsza zmiana, pokaże się komunikat:

Komunikat zabezpiecza zamknięcie okna i utratę wporwadzonych danych.