Podgląd danych o przypisanym sprzęcie

Każdy użytkownik Capi może obejrzeć dane posiadanego przez siebie sprzętu. Po uruchomieniu aplikacji CMI należy wybrać okno podglądu, które uruchamia się następującym przyciskiem:

Otwiera się okno podglądu:

W oknie tym użytkownik może tylko przeglądać dane sprzętu. Nie może ich edytować.

Wyświetlane są następujące informacje:

  • Nazwa sprzętu
  • Typ sprzętu
  • Opis sprzętu
  • Prawdopodobna data zwrotu
  • Numer seryjny
  • Numer wewnętrzny
  • Dodatkowe numery – ramka, w której wyświetlana jest lista wprowadzonych dodatkowo niestandardowych numerów

W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej niż jeden sprzęt, w rozwijanej liście w górnej części okna znaleźć można odnośniki do pozostałych urządzeń.