Rezerwacja punktów startowych

W celu lepszej i łatwiejszej organizacji pracy ankieterskiej, w aplikacji CMI możliwa jest rezerwacja punktów startowych. Możliwość ich rezerwacji jest kilka dni przed startem projektu. Aby skorzystać z tej opcji, należy po zalogowaniu się wybrać ikonkę:

Wybrać z listy (wybierz projekt) dostępną próbę do rezerwacji.

W liście będą widoczne tylko próby udostępnione do rezerwacji.

Aby zarezerwować punkt należy kliknąć po lewej stronie w wybrany punkt:

Następnie wybrać klawisz "Zapisz"

Na koniec pokaże się komunikat informujący rezerwację punktu.

W przypadku, kiedy punkt startowy będzie już zarezerwowany przez innego ankietera pojawi się komunikat.