Ranking ankieterów wykorzystywany jest zarówno przez ankieterów jak i dział realizacji i weryfikacji. Ankieter może sprawdzić swoje wyniki jak i porównać je z wynikami pozostałych osób. Dział realizacji natomiast w prosty sposób może ocenić efektywność pracy poszczególnych ankieterów.

W rankingu ankieterów wykorzystywane są następujące pola:

  • Efektywność – współczynnik obliczany na podstawie ilości zrealizowanych ankiet w danym miesiącu. Wielkość ta jest dzielona przez ilość dni miesiąca.
  • Ilość punktów – zależnie od prezentowanych wyników przedstawia ilość zgromadzonych punktów (w rankingu ogólnym) lub ilość dodanych/odjętych punktów za dane badanie w określonym dniu (w rankingu szczegółowym). Punkty obliczane są na podstawie „Współczynników” określanych w panelu administracyjnym.
  • Ilość wywiadów – ilość zrealizowanych wywiadów.
  • Ilość wywiadów zrealizowanych przed premiowanym terminem – termin premiowany określany jest we oknie „Współczynniki” w panelu administracyjnym.
  • Ilość wywiadów zrealizowanych po premiowanym terminie – termin premiowany określany jest we oknie „Współczynniki” w panelu administracyjnym.
  • Ilość odrzuconych wywiadów – ilość wywiadów odrzucona podczas kontroli
  • Potrącenia za zrealizowane wywiady – kwota potrącona za błędy ankietera.
  • Dodatkowe zrealizowane wywiady – kwota dodana za zrealizowanie nadprogramowych wywiadów.