Po wybraniu przycisku test mikrofonu użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawności działania mikrofonu. Jest to istotne w przypadku badań CAPI, gdzie jest możliwość sprawdzenia czy ankieter np. prawidłowo odczytuje treści pytań.

Aby przeprowadzić test, należy wybrać opcję test mikrofonu. Zostanie wyświetlony moduł, w którym należy wybrać odpowiednio urządzenie rejestrujące, następnie testuj mikrofon.

Zostanie przeprowadzony test. Na ekranie zostanie wyświelone informacje o poziomie dźwięku.

Jeśli test przebiegnie poprawnie należy wybrać zatwierdź. Moduł zostanie zamknięty.

W przypadku kiedy test nie przebiegnie poprawnie należy sprawdzić ustawienia systemu. Czy wszystkie sterowniki, odpowiedzialne za urządzenie, zostały zainstalowane.