W aplikacji CMI ankieter ma możliwość wystawienia faktury/rozliczenia się za wykonane badania.

Po zakończeniu badania, faktura/rachunek bedzie zapisany systemie. Daje to możliwość ankieterowi powrotu do niej w poźniejszym terminie.

Wybierając opcję, z górnego menu, drukuj program wydrukuje zaznaczony rachunek/fakturę.

Wszystkie faktury/rachunki można zapisać na dysku lokalnym, w formacie Excela *.xls.