Po wybraniu przycisku synchronizacji rozpocznie się proces synchronizacji danych z serwerem głównym. Podczas tego procesu synchronizowane są projekty do których jest przypisany zalogowany użytkownik, przypisane kwoty lub próba, zrealizowane wywiady

Po wybraniu tego przycisku pokaże się monit postępu informujący o ilości przypisanych ankieterowi projektów/podprojektów, postępie czynności wymiany pomiędzy klient/serwer.

Po zakończeniu całego procesu synchronizacji, program pokarze komunikat: "Synchronizacja zakończona pomyślnie"

Szybkość synchronizacji zależy od wielkości projektu, ilości załączonych plików multimedialnych i szybkości połączenia z serwerem.