System CADAS jest ciągle ulepszany i rozbudowywany, tak aby mógł sprostać rosnącym wymaganiom technologicznym, stawianym tego rodzaju oprogramowaniu. Naniesione poprawki/ulepszenia aktualizowane są automatycznie tuż po zalogowaniu się do programu CMI. W przypadku jeżeli lokalna wersja programu jest nieaktualna pokaże się komunikat:

Jeżeli administrator nie poinformował aby zrobić inaczej, należy zaktualizować. Wybrać Yes.

Nastąpi proces pobierania danych. Prędkość zależna jest od prędkości łącza internetowego.

Po zaktualizowaniu, pojawi się komunikat o aktualnej wersji oraz potrzebie przeładnowania programu. Przeładowanie aplikacji jest potrzebne, aby aktualizacje zaczeły działać poprawnie.

Należy wybrać OK i ponownie uruchomić aplikację.