Po uruchomieniu aplikacji, w celu nawiązania połączenia z serwerem, należy wprowadzić jego nazwę i zalogować się.

W polach okna logowania należy wpisać:

  • Nazwa użytkownika - należy wpisać przydzielony login/nazwę

  • Hasło - należy wpisać hasło przypisane ankieterowi

  • Pole Serwer - NALEŻY POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN

  • Następnie nacisnąć przycisk OK

  • Aplikacja CMI łączy się na wymienionych poniżej portach w zależności od połączenia:

  • nieszyfrowane - port 1099, 1089
  • szyfrowane - port 1098, 1088
  • SSL (zapewniający poufność i integralność transmisji danych oraz zapewnienie uwierzytelnienia, opierający się na szyfrach asymetrycznych oraz tzw. certyfikatach standardu X.509) - port 1097,1087

W przypadku jeżeli pojawi się komunikat 'Brak możliwości połączenia z serwerem' a połączenie internetowe działa bez zarzutu, należy sprawdzic czy porty TCP wyszczególnione wyżej nie są zablkowane (np. Firewall).

Po zalogowaniu tożsamość użytkownika zapisywana jest na lokalnym dysku. Zalogowanie do aplikacji CAPI możliwe jest tylko w przypadku jeżeli wcześniej zalogujemy się do aplikacji CMI.