Aplikacja CMI (Capi Management Interface), jest przeznaczona do synchronizacji i komunikacji z serwerem głównym.

Służy między innymi do przesyłania/pobierania bieżących projektów, kwot przypisanych użytkownikowi, załączników podłączonych do badania oraz multimediów.

Aplikacja CMI daje możliwość ustalenia grafiku pracy, rozliczeń za ankiety, pobierania punktów startowych, komunikacji z koordynatorem/opiekunem, szybkiej zmiany/aktualizacji danych ankietera oraz sprawdzenie przypisanego sprzętu.

UWAGA: Tylko regularne synchronizowanie się z serwerem gwarantuje, że wywiady nie zostaną utracone w wyniku awarii.

Zasady użytkowania aplikacji zostały przedstawione w następnych punktach.