Krok 1

  1. 1.1.16 Ankietowanie-Samouczek
    1. 1.1.16.1 Krok 1
    2. 1.1.16.2 Krok 2
    3. 1.1.16.3 Krok 3
    4. 1.1.16.4 Typy Pytań

Krok 1

System CADAS dba o to, aby ankieta była szybko i bezbłędnie przeprowadzona. Wymaga to poznania dostępnych ankieterom opcji.

Pierwszym krokiem będzie uruchomienie CMI, następnie zalogowanie .

Po wykonaniu powyższych czynności może pojawić sie komunikat o rozbieżności wersji klienta/serwera należy wybrać opcję Yes.

Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie/wybranie punktu startowego. Może się to odbyć na kilka sposobów:

Jeżeli ankieter np. otrzymał wiadomość o wystawieniu próby do badania Telewizja, powinien wybrać opcję w CMI rezerwacja punktów startowych, po czym zarezerwować punkty dla swojego okręgu.

Rozdział próby/punktów może być również narzucony (w zależności od specyfiki próby/projektu), czyli ankieter ma odgórnie napisane skąd ma zacząć realizację projektu. Informacje o tym będą znajdowały się w dokumentach.

Po wykonaniu powyzszych czynności można zakończyć prace z CMI.